Loading Events

Symposium Cultuursensitieve zorg 28 september 2023

Symposium Cultuursensitieve zorg 28 september 2023


28 Sep

2023

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft elke vierde inwoner van Nederland een migratieachtergrond. Meer dan de helft van de Rotterdamse bevolking heeft een migratieachtergrond, waarbij een heel groot aantal patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond in het Erasmus MC wordt behandeld. De huidige zorg sluit niet volledig aan bij de wensen en verwachtingen van deze groepen. Cultuursensitieve zorg wordt steeds belangrijker. Dit symposium biedt een unieke kans om kennis en vaardigheden over interculturele zorg te vergroten.

Tijdens dit symposium krijgt u antwoorden op vragen zoals:
– Wat zijn de ervaringen en opvattingen van patiënten en zorgverleners?
– Hoe kan ik omgaan met patiënten die door willen gaan met curatieve behandelingen in de laatste levensfase?
– Wat betekent cultuur en levensbeschouwing op psychisch welzijn van de patiënt?

 

Programma vindt u hier.

Date

28.09.23 / 28.09.23

Locatie

Villa Rozenlust Rotterdam

Contact

Henrike van den Hengel
+316 21000446

Onze bijdrage

Deelnemersregistratie

Logistiek management

Financieel management

Publiciteit en communicatie